Zásady ochrany osobních údajů

Chráním Vaše osobní údaje

V případě, že jste se stali mým hráčem v osobním či on-line prostředí, účastníkem webinářů, uživatelem on-line produktů, odběratelem e‑mailů nebo jste návštěvníkem webových stránek nebo sociálních sítí koucprome.cz, svěřujete mi své osobní údaje a já se stávám jejich správcem. Přečtěte si proto, jak v souladu s GDPR s Vašimi údaji nakládám a chráním je. Pokud budete mít k ochraně Vašich údajů dotaz neváhejte mě kontaktovat buď prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, nebo na emailu zdenka@koucprome.cz.

Provozuji webové stránky www.koucprome.cz a profily na sociálních sítích Facebook, Instagram, Pinterest. Jsem správcem Vašich osobních údajů a určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, vybírám případné další zpracovatele, kteří budou Vaše údaje zpracovávat z pozice třetí strany v případě, že poskytují službu/nástroje související s poskytováním mých služeb.

Správcem Vašich osobních údajů je Zdena Strousková, U Porcelánky 856, 362 25 Nová Role.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Plnění smlouvy, poskytování služeb

Vaše jméno a příjmení potřebuji pro vytvoření koučovací dohody, Vaši e‑mailovou adresu k poskytnutí přístupu k elektronickým produktům a službám. Pokud si objednáte některý z mých elektronických produktů a služeb, potřebuji vaši e‑mailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abych Vám mohla vytvořit a zaslat přístupy k on-line schůzce, produktům, členské sekci apod.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý produkt či službu potřebuji Vaše osobní údaje (fakturační údaje), za účelem plnění zákonné povinnosti vystavování a evidence daňových dokladů.

Marketing

Vaše osobní údaje (e‑mail a jméno), jaké stránky na našem webu navštívíte, na co klikáte v e‑mailu, kdy e‑maily nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu — zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte moji službu nebo produkt, vnímám oprávněný zájem posílat Vám informační či obchodní sdělení s tématikou osobního rozvoje a vzdělávání. Budu tak činit po dobu 5 let nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

Zasílání těchto sdělení můžete kdykoliv zrušit tlačítkem “odhlásit se”  v patičce každého mého e‑mailu.

Pokud navštívíte můj web, vnímám oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na mém webu navštívíte a následně využít toto info lepší cílení reklamy na Facebooku. Pokud si nepřejete moje reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování mých reklam zrušit přímo na Facebooku, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies mi neumožňují identifikovat Vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se mi je nerozhodnete sami poskytnout.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Předávání osobních údajů 3. stranám

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

Analytické nástroje

Marketing a zákaznická podpora

Fakturace a účetnictví

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenávám Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z mých affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce, věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout lepší služby. Nastavení cookies můžete provést při návštěvě webových stránek.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zpracování cookies probíhá prostřednictvím:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře, přijala jsem a dodržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracovávám výhradně v rámci Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e‑mailu: zdenka@koucprome.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech mám zákonnou povinnost, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat prostřednictvím e‑mailu.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E‑maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám jste-li mým zákazníkem na základě mého oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e‑mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já stejně jako moji spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 5.3.2021.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://koucprome.cz/GDPR

Děkuji za Vaši důvěru!